Välkomna ska ni vara till denna avtäckning av ett koncept vi har arbetat med länge. 
Jag skulle vilja börja med att ta upp två punkter: 
 
Ett. Som många av er vet så var vi inom vår organisation länge varit världsledande inom det okonventionella och nyskapande. Ända sedan nittonhundrafemtioåtta har det som senare skulle mynna ut i denna världsomspännande företagskoalition tagit tillvara på det som andra, mindre bemedlade människor skulle kalla "totals nonsens" och "galenskaper", men som vi ansett i slutändan kunna ge något tillbaka till världen. Något som alla till en början kanske inte förstått meningen med, men senare insett sig både vilja och behöva ha. Självklart har vi inom ledningen inte de världsomspännande kunskaper och medel som behövs för sådana projekt, så vi har anlitat alltifrån lingvistiker till molekylärbiologer under årens lopp för att kunna presentera nya, hittills osedda, koncept med ett - till en början - i många fall svårförståeligt syfte, ibland även för oss själva. I ärlighetens namn kan även inflikas att alla projekt inte landat hos omvärlden. Men i vilket fall - där är vi fortfarande. Vi fortsätter oförtrutet att leta nya, spännande idéer inom outforskade fält där vi tror att vi i slutändan är för mänsklighetens bästa och för vårt arv av oväntade idéer, tjänster och produkter vidare. 
 
Två. Konceptet humor är något som funnits i tusentals år. Detta gäller då bara bevisade fall av kvarlämningar från fornt folk där texter eller bilder lämnats för arkeologin att hitta i nutiden. Humorns olika inriktingar är så differentierade att det knappt går att sammanfatta, men kort sagt så kan såväl avträde som felsägningar bringa humor. Självklart finner inte alla humor i allt, men humors gemensamma nämnare är att det ska fylla åhöraren eller observanten med lust, skratt och nöje. 
 
Med det sagt så har vi kommit till det nya, det vi vill presentera idag. 
 
Idén med att humor ska roa - det där är något vi vill ändra på. Efter en lång tids initiala efterforskningar känner vi att tiden har kommit för att lansera vårt nya koncept som vi hoppas inom några år ska ta världen med storm: humorfri humor. 
Nu är det många av er som känner en viss skepsis och eventuell oro inför detta, men till er vill jag bara säga att såklart ska den gamla klassiska humorn finnas kvar. Ingen vill ta den ifrån er, hur skulle vi ens kunna? Ni kan vara helt lugna. 
 
För att då presentera grundtanken i detta. Om ni tänker efter så kan, med rätt omständigheter, praktiskt taget allt humoriseras över till människors nöje. Allt har i en eller annan form omarbetats till humor. Humor, även om den inte delas och nyttjas av alla, finns över hela världen. Subversiv eller överdådig, stickande eller förlåtande. Såvitt vi kunnat se är den enda formen av humor som hittills inte utforskats ordentligt, med monetär vinst som slutmål, den humorfria humorn. Där finns outforskade vidder av material och områden att nyttja. Det är där vi känner att nästa stora forskningsområde finns. 
 
Vi kommer inte att upphovsrättssäkra eller varumärkesskydda detta, då vi inser att humor ska delas av alla. Däremot känner vi att vi i detta stadie har kommit såpass långt inom vår forskning att vi utan problem kan lansera detta publikt utan att känna någon som helst risk att andra grupper hinner ifatt oss. 
 
Därför kan jag nu stolt säga att så snart som tidigt nästa år kan ni vänta er att det nya konceptet humorfri humor lanseras för allmänheten. 
 
Tack för er uppmärksamhet.