Jag ska vara kort och koncis av uppenbara orsaker, men jag ska skriva ned mina åsikter gällande moral. 
Jag vet att det är ett känt fenomen och jag har hört talas om det tidigare, men jag håller mig bestämt ifrån det. Som jag ser det kan det bara fördärva. 
Tack.