Öppna A och sätt B mot C och tryck tills D blinkar blått. Håll kvar B och drag med andra handen E nedåt till stopp. Tag loss B från C. D ska fortsatt blinka. 
Vrid F, G samt H till markering "5", därefter J och K till markering "2". D ska nu lysa med fast blått sken. 
Fäll ned L för att blotta M och N. Drag ut N och tvinna hela längden runt M. Tryck upp E till mittenläget. Dra ut O och P och ta fram Q och R och montera ihop till objekt S. Använd S för att ansluta mellan C och M. D ska nu blinka vitt. 
Stäng L utan att klämma S och vrid F och H till markering "4" och släpp upp T. Vrid H och K till markering "0" och vrid C motsols så den släpper. Vrid J till "0" och direkt därefter till "8". D ska nu lysa med fast vitt sken. 
Lyft U och skriv in korrekt sexsiffrig kod. 
Momentet är nu klart.