Inom ramen för de enskilda områdena här i stan vill jag erbjuda alla boende längst ifrån stadskärnan ett nytt ihållande lottsystem där de minst bemedlade kan odla på lika villkor med endast ett minimalt tillskott till den numera alldeles för skrala stadskassan, vilket egentligen skulle behöva ett rejält tillskott däri, då det verkar som att de allra flesta inte är direkt intresserade av detta erbjudande ifall ett högre pris skulle sättas på en i grunden väldigt bra och gynnande aktivitet som är väldigt bra för såväl kropp som för själ och dessutom tillför ett, särskilt för vissa hushåll, en välkommen lättnad i matkassan, då grödor som odlas där kan - och bör - vara av den typen av växter som kan förtäras, till exempel sallad, gurka eller jordgubbar, vilket ju alltid är gott och nyttigt och tillhör en blandad kost, som ju förordas av alla nutritionister nuförtiden som har integritet och något på fötterna och inte bara tar pengar från de högstbjudande företagen för att förorda just deras produkter eller kosthållning vilket i inte alltför få fall har visat sig leda till både gikt och njursten som kan vara en pina att bli av med, för att inte säga leva med, samt för att inte tala om de kostnader som stat, kommun och landsting tyngs av när dessa invånare kanske inte bara måste sluta jobba heltid eller till och med få sjukpenning på heltid och sedan kanske läggas in på sjukhus för att mildra eller bota åkomman, beroende på typ, vilket kan kosta i vissa fall flera miljoner i slutändan - en summa som självklart patienten själv inte behöver betala, eftersom vi bor i Sverige - men som ändock måste betalas, vilket gör att ju fler personer som drabbas, desto fler måste behandlas, vilket ju alla förstår kostar alldeles för mycket pengar för att vi i landets olika ledningar inte gör i onödan, om än vi såklart tar hand om våra medborgare på bästa, mest ekonomiska sätt, vilket utan tvekan är att likställa i den absoluta majoriteten av fallen - ingen ska tro att vi inte noga avväger kostnad kontra resultat och däri beaktar patienten tillstånd och fortsatta liv och leverne främst, men självklart också våra finanser, vilka som tidigare nämnt börjar vara något ansträngda, men som ändå, för att vara helt ärlig, inte hamnar i främsta ledet, som många av våra belackare utan belägg går runt på stadens gator och torg, samt på var och varannan sida på internet där personliga åsikter tillåts komma fram, stolt skränar och påstår sig ha full vetskap om att fallet så inte är, utan att pengarna i första hand går ner i vi politikers fickor och att den mängd medicinska monetära utsvävningar som läggs på de vanliga medborgarna består av en alvedon eller ett slarvigt utskrivet recept på antibiotika, vilket vi ju nuförtiden vet inte ska nyttjas annat än i absoluta nödfall, då resistenta bakterier blir allt vanligare, speciellt på våra sjukhus, trots att vi gör det vi kan för att mildra dess effekter då samhället, vid en total antibiotikaresistens kommer att bli ohållbart och många av de som får allvarliga infektioner inte längre kan räkna med att bli fullt återställda utan kanske får bestående men eller i värsta fall dör, vilket mycket väl skulle kunna hända inom en snar framtid ifall vi inte börjar lugna oss med att skriva ut antibiotika till höger och vänster och fan och hans moster och min kusin Greger som faktiskt har haft en väldigt obehaglig öroninflammation sen i vintras, vilken ju som vi alla minns var särdeles kall och snörik och krävde stora insatser av våra traktorförare som ställde upp alldeles fantastiskt ofta och plogade våra bil- och cykelvägar, trots att de kanske hade jobbat större delen av det senaste dygnets timmar och egentligen borde åka hem och lägga sig i sängen, men som kände att stadens näringsliv hänger på oss och de fick ju faktiskt både övertidsersättning och OB-tillägg, vilket vid vintrar som denna tär kraftigt på stadskassan, eftersom vi inte bara ska betala traktorförarna, utan även de lastbilsförare som vi tvingas anlita då snöhögarna blir alltför höga eller inne i centrum, där ingen plats ens finns för snöhögar från första början, utan där snön direkt från traktorns skopa måste lastas på ett flak för att köras bort till snötippen och lastas av, och då inte traktorförarna kan göra så mycket utan mest bara står och väntar tills en lastbil har återvänt för att kunna fyllas på nytt, vilket innebär att både lastbil och traktor under långa perioder bara står och väntar på tomgång och inte bara drar mer bränsle, vilket ju också ska betalas av en i mina ögon en alldeles för stram snöröjningsbudget, men ägven släpper ut väldigt mycket avgaser, vilket jag kan förstå, för ingen vill väl under sitt arbetspass mitt i smällkalla vintern stänga av motorn och sitta och vänta i en allt kallare hytt utan möjlighet att hålla värmen, vilket kanske en och annan kopp kaffe från en termos skulle lindra, och då får vi kanske diskutera ifall detta ska betalas av oss eller entreprenören, men som i sin tur medför en allt fullare blåsa som ju så småningom måste tömmas och som man kanske inte alltid har möjlighet att göra då vi ju har förbud mot urinering på allmän plats och mitt i natten eller kanske tidigt på morgonen, för att inte tala om under dagen mitt i veckan, har förarna ingen möjlighet att låna en toalett hemma hos någon och därmed ingenstans att snabbt ta sig till en toalett för att göra det som behövs när naturen kallar, för ingen vill väl - som myten säger - ha en petflaska med sig som man fyller med urin, vilket inte bara känns äckligt för mig personligen, utan även är högst ohygieniskt och säkert kan bidra till en ökad sjukdomsgrad hos befolkningen då urin inte, som vissa kanske tror, är sterilt, utan innehåller diverse spillprodukter från kroppen och dessutom luktar väldigt fränt, vilket jag inte tror att någon maskinförare skulle vilka råka spilla ut i sin hytt, vilket - hur försiktig man än må vara - ju faktiskt kan hända, då man under full koncentration på jobbet kan råka flytta en arm eller ett ben till en ofördelaktig plats där man kan tänkas ha ställt sin urinflaska på, vilket då leder mig till slutsatsen att vi i högsta möjliga mån bör undvika detta otyg till förmån för ökade publika möjligheter att ta sig till offentliga toaletter, vilka vi de senaste åren har försökt utöka i antal där plats finnes, utan att för den skull placera på olämpliga ställen, till exempel delar av staden där vi vet att mindre nogräknade personer uppehåller sig nattetid, eller vid natursköna områden som stadsparken, där man kanske undviker att ställa ett toalettbås av rent estetiska skäl, men längs torgkanter och uteserveringar och andra anrättningar skulle vi absolut kunna ha ett kraftigare bestånd, fast man måste även betänka följande - ju fler offentliga toaletter, desto fler människor måste anlitas för att hålla dessa rena, för hamnar toaletternas renlighet under en viss nivå så kommer ju färre besöka dessa, vilket ju förtar hela deras syfte, vilket får mig att bli påmind om att vi har diskuterat att öka avgiften från fem till tio kronor för att öka inkomsterna för att kunna fortsätta placera ut dessa toaletter och ha folk tillgängligt för att rengöra dessa, om än kanske inte riktigt lika ofta som våra snabbmatsrestauranger, där toaletterna rengörs en gång i timmen, vilket kanske behövs där, då besökarantalet rent spontant känns som högre än på våra kommunala diton, vilket gör att de kanske bara behöver städas morgon och kväll, lite oftare på helgerna, för att hålla rent, ifall vi inte investerar större summor på de toaletter jag har hört talas om i Japan, dit vi för övrigt var på studieresa jag och tio andra ifrån olika relevanta utskott, för att på plats bättre kunna tillgodogöra oss information på ett mer taktilt sätt än om vi bara hade suttit i konferensrum och tittat på bilder och haft videomöten med de japanska lokalpolitikerna gällande ditten och datten, till exempel de automatiska toaletterna som just nu installeras här och var i Japan som utan mänsklig inblandning själv efter varje besökare utför en rengöring genom att spola ur hela båset för att därefter kunna släppa in nästa besökare till en kliniskt ren toalettupplevelse, för det måste jag säga - en upplevelse var verkligen vad det var, då vi fick visat denna fantastiska nya uppfinning på en mässa, där ett toalettbås fanns uppställt med en glasskiva på sidan så man kunde se vad som försigick därinne - nej självklart varken gick nån på denna toa eller kommer att sitta på de riktiga, massproducerade toaletterna, men som gjorde att man kunde se hela rengöringsprocessen, vilket inte tog längre tid än ett par minuter och säkerställer ett rent toalettbås för varje ny besökare, vilket självklart är trevligt, men som även innebär en fördyring av själva installationen och nu kanske det blir det billigare i längden - såvitt jag vet har ingen räknat på det än - men då vår ekonomi som tidigare nämnt är aningen ansträngd just nu kanske berättigar ett höjt toalettpris, särskilt om vi nu ska köpa in dessa nya, moderna toaletter som troligtvis - om det nu blir så - isåfall får börja i form att ett fåtal och sedan successivt byggas ut allteftersom behovet finns, men ändå utan att gå över den budget vi satt för relevant nämnd - be mig inte just nu specificera vilken offentliga toaletter innefattas i, jag har inte det i huvudet för tillfället - men visst kan sådana budgetar modifieras efter hur behovet ser ut, vilket är något vi hela tiden ser över, vi vill ju att alla delar av kommunen ska få den mängd pengar som behövs, men - tyvärr måste jag säga - inte mer än så, eftersom - som jag så ofta återkommer till - är ekonomin en aning ansträngd just nu, vilket betyder att allt onödigt tyvärr måste stryka på foten några år framöver eller hur lång tid det nu kan tänkas ta innan vi har kommit på fötter igen, vilket inte betyder att vi är på ruinens brant och att vi måste vända på slantarna och spara och gneta och sopa gatan efter vartenda litet korvöre, men som ändå betyder att vi tyvärr inte har råd att göra alla förbättringar och löneförhöjningar och anställningar vi skulle vilja göra då vissa områden är aningen eftersatta, vilket är nåt vi självklart har full koll på och gör det vi kan med det vi har, men som ändå måste göras inom ramen av det vi har råd med i dagsläget med tanke på hur de senaste åren har sett ut, gällande såväl befolkningsförändring - vi vet ju alla att vi har en alltjämt åldrande befolkning där befolkningsmändgen i arbetsför ålder sjunker gentemot pensionärer, vilket innebär en ökad omhändertagandekostnad - som upprustning och reparationer av exempelvis gator och avlopp och annat som löpande måste underhållas och som kostar pengar och utan vilka vi helt ärligt, ifall underhåll av vattenledningar underlåts fortlöpa, kommer att se friskt, klart vatten i kökskranen som en svunnen lyx, då väl alla har sett ett ökat antal uppgrävda vägar där det har visat sig att vattenledningar har sprungit läck och måste repareras illa kvickt, vilket beror på åldrande ledningar, för att inte tala om rena misstag, där grävmaskinsförare har råkat gräva av ledningar, men som i slutändan ändå måste återställas till fungerande skick, men som under en period kan leda till att vissa medborgare måste hämta vatten från en tankbil eller kanske inte drabbas hårdare än att man kanske tappar vattentryck ett tag eller råkar ut för brunt vatten en stund, vilket ändå väl får ses som rätt milt i sammanhanget, om vi betänker att vi i Sverige ändå har det rätt bra med drickbart vatten i huset för praktiskt taget alla, utom i vissa fall då vattenförsörjningen har komprometterats av olika sorters bakterier i vissa städers kommunala vattennät, vilket ju har skett ett par gånger i landets närhistoria, men som vi ju ändå klarade av galant, även om jag förstår att vissa drabbades hårdare än andra, beroende på olika omständigheter och skeenden och hoppsan, ser man på, är klockan så mycket? Jag skulle ju ha varit på Clarion Hotels VIP-restaurang för lite representation för en kvart sen. Jag måste be om ursäkt och dra mig tillbaka. Adjö.